“Mam Skrzydła”

„Mam skrzydła” to tytuł naszego najnowszego filmu o młodych artystach , wychowankach
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, który jest
jednym z najważniejszych ośrodków tego rodzaju w Polsce.
O ideach przyswiecających Ośrodkowi, mozliwościach rozwoju jakie daje uczniom, metodyce
wychowania oraz wielkiej wierze w siłe, talent i rozwój swoich wychowanków opowiada nieżyjąca już
Pani Dyrektor Maria Tomaszewska wraz z nauczycielami .

W filmie przedstawiona zostaje trójka bardzo utalentowanych plastycznie uczniów: Luiza, Kacper
oraz Adam. Mówią oni o swojej pasji , o szkole, o planach na przyszłość.
Pracę z dziećmi Pani Dyrektor podsumowuje słowami:
„Aby rozwinąć te skrzydła działamy we wszystkich kierunkach w których to jest możliwe, a naszym
najcudowniejszym momentem jest, kiedy dzieci fruną , właśnie na miarę swojego talentu”